เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต

เพลงมาร์ช โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
                       โรงเรียนวัดฤาษีสถิต                       แหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชามหาศาล
ต้นไทรงามเด่น ร่มเย็นชั่วนิรันดร์การ   ปณิธานอุดมการณ์เรามั่นคง
เขียวเหลืองรุ่งเรืองรองผ่อง                ดั่งโซ่ทองคล้องใจให้ยืนยง
สามัคคีมีวินัยใจซื่อตรง                    เทิดดำรงชาติศาสน์องค์ราชา
        บารมีฟ้าหญิงดั่งหยาดเพชร              องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
        พระราชดำริพระองค์ทรงประทานมา  การศึกษาก้าวหน้าเพราะพระห่วงใย
    โรงเรียนวัดฤาษีสถิต                        ก้องทั่วทิศด้วยผลงานที่ก้าวไกล
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย                       ใฝ่คุณธรรมนำชัยสถาพร
        บารมีฟ้าหญิงดังหยาดเพชร         องค์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
        พระราชดำริพระองค์ทรงประทานมา     การศึกษาก้าวหน้าเพราะพระห่วงใย
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต               ก้องทั่วทิศด้วยผลงานที่ก้าวไกล
เรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินัย                          ใฝ่คุณธรรมนำชัยสถาพร
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.41 MB
เพลงโรงเรียน รำวงวัดฤๅษีสถิต
เพลงโรงเรียน รำวงวัดฤๅษีสถิต
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.24 MB
เพลงโรงเรียนอำลาสถาบันฤๅษีสถิต
เพลงโรงเรียนอำลาสถาบันฤๅษีสถิต
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.01 MB
เพลงสถาบันรำลึกฤๅษีสถิต
เพลงสถาบันรำลึกฤๅษีสถิต
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB