แผนผังโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
แผนผังบริเวณโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.45 KB
แผนผังบริเวณโครงการเษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.88 KB