ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต  รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,10:55   อ่าน 168 ครั้ง