ภาพกิจกรรม
รร วัดฤๅษีสถิต ขอบคุณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เฝ้าระวังป้องกัน โควิท 19 สำหรับใช้ในกิจการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 1 พค.2563
รร วัดฤๅษีสถิต ขอบคุณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เฝ้าระวังป้องกัน โควิท 19 สำหรับใช้ในกิจการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 1 พค.2563
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,22:15   อ่าน 158 ครั้ง