ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ฝาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872412999
อีเมล์ : ap.supote@gmail.com