ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 (อ่าน 152) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 188) 30 มิ.ย. 63
โครงการ “การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้าง สุขภาวะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรั (อ่าน 272) 30 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดฤาษีสถิตเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (อ่าน 303) 03 มี.ค. 63
ประกาศ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 328) 14 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (อ่าน 295) 14 ก.พ. 63
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันไข้มาลาเรีย (อ่าน 374) 13 พ.ย. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 377) 13 พ.ย. 62
กิจกรรมวันแม่ 2562 (อ่าน 350) 13 พ.ย. 62
หน่วยแพทย์พระราชทาน (อ่าน 362) 13 พ.ย. 62