ผู้บริหาร

นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/09/2019
ปรับปรุง 01/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 17175
Page Views 20206
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คูเมือง คูเมือง
2 โรงเรียนบ้านคูบอน คูเมือง คูเมือง
3 โรงเรียนบ้านจิก คูเมือง คูเมือง 044-699141
4 โรงเรียนบ้านโสกแต้ คูเมือง คูเมือง
5 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว คูเมือง คูเมือง
6 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง คูเมือง คูเมือง
7 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม คูเมือง คูเมือง
8 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง คูเมือง
9 โรงเรียนบ้านหนองดุม ตูมใหญ่ คูเมือง
10 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตูมใหญ่ คูเมือง
11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตูมใหญ่ คูเมือง
12 โรงเรียนบ้านตูม ตูมใหญ่ คูเมือง
13 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง ตูมใหญ่ คูเมือง
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตูมใหญ่ คูเมือง
15 โรงเรียนบ้านสวายสอ ตูมใหญ่ คูเมือง
16 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ ตูมใหญ่ คูเมือง
17 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ ตูมใหญ่ คูเมือง
18 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตูมใหญ่ คูเมือง
19 โรงเรียนบ้านปะคำดง ตูมใหญ่ คูเมือง
20 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย บ้านแพ คูเมือง
21 โรงเรียนบ้านโนนเพกา บ้านแพ คูเมือง
22 โรงเรียนบ้านแพ บ้านแพ คูเมือง
23 โรงเรียนบ้านวังปลัด บ้านแพ คูเมือง
24 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ บ้านแพ คูเมือง
25 โรงเรียนบ้านโนนกลาง บ้านแพ คูเมือง
26 โรงเรียนบ้านเขว้า ปะเคียบ คูเมือง 0844777144
27 โรงเรียนบ้านดงย่อ ปะเคียบ คูเมือง
28 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม ปะเคียบ คูเมือง
29 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ ปะเคียบ คูเมือง
30 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปะเคียบ คูเมือง
31 โรงเรียนบ้านโจด ปะเคียบ คูเมือง
32 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น ปะเคียบ คูเมือง
33 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พรสำราญ คูเมือง
34 โรงเรียนวัดบัวทอง พรสำราญ คูเมือง
35 โรงเรียนบ้านสระปะคำ พรสำราญ คูเมือง
36 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ พรสำราญ คูเมือง
37 โรงเรียนบ้านพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
38 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ พรสำราญ คูเมือง
39 โรงเรียนบ้านสระบัว พรสำราญ คูเมือง
40 โรงเรียนบ้านโนนยานาง พรสำราญ คูเมือง
41 โรงเรียนบ้านดงเค็ง หนองขมาร คูเมือง
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองขมาร คูเมือง
43 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองขมาร คูเมือง
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร หนองขมาร คูเมือง
45 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ หินเหล็กไฟ คูเมือง
46 โรงเรียนบ้านหนองรัก หินเหล็กไฟ คูเมือง
47 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง หินเหล็กไฟ คูเมือง
48 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ หินเหล็กไฟ คูเมือง (044) 676065
49 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ หินเหล็กไฟ คูเมือง
50 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) หินเหล็กไฟ คูเมือง
51 โรงเรียนบ้านคูบัว หินเหล็กไฟ คูเมือง
52 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย หินเหล็กไฟ คูเมือง
53 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ดอนกอก นาโพธิ์
54 โรงเรียนบ้านโคกกุง ดอนกอก นาโพธิ์
55 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต ดอนกอก นาโพธิ์ -
56 โรงเรียนวัดสิริมงคล ดอนกอก นาโพธิ์
57 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ดอนกอก นาโพธิ์
58 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) นาโพธิ์ นาโพธิ์
59 โรงเรียนวัดบุปผาราม นาโพธิ์ นาโพธิ์
60 โรงเรียนวัดท่าเรียบ นาโพธิ์ นาโพธิ์
61 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ นาโพธิ์
62 โรงเรียนวัดสระทอง บ้านคู นาโพธิ์
63 โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านคู นาโพธิ์
64 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี บ้านคู นาโพธิ์
65 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) บ้านคู นาโพธิ์
66 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย บ้านดู่ นาโพธิ์ 0 - 4463 - 0129
67 โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) บ้านดู่ นาโพธิ์
68 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม บ้านดู่ นาโพธิ์
69 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง บ้านดู่ นาโพธิ์
70 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ บ้านดู่ นาโพธิ์
71 โรงเรียนวัดธาตุ บ้านดู่ นาโพธิ์
72 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) ศรีสว่าง นาโพธิ์
73 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง ศรีสว่าง นาโพธิ์
74 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ศรีสว่าง นาโพธิ์
75 โรงเรียนวัดชัยสมพร ศรีสว่าง นาโพธิ์
76 โรงเรียนวัดสมณาวาส กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
77 โรงเรียนบ้านหนองเรือ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ 044110589
78 โรงเรียนบ้านโนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
79 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์
80 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
81 โรงเรียนวัดชายอรัญ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
82 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์
83 โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ (044) 650388,044630240,0938390692
84 โรงเรียนวัดเทพรังษี หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
85 โรงเรียนวัดสระจันทร์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
86 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์
87 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
88 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
89 โรงเรียนวัดไพรงาม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
90 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
91 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
92 โรงเรียนวัดหลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
93 โรงเรียนวัดศรีสุนทร หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
94 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์
95 โรงเรียนวัดอิสาณ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
96 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
97 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์
98 โรงเรียนบ้านข่อย บ้านจาน พุทไธสง
99 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง
100 โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน พุทไธสง
101 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ บ้านยาง พุทไธสง
102 โรงเรียนบ้านดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง
103 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง
104 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ บ้านยาง พุทไธสง
105 โรงเรียนบ้านแคน บ้านยาง พุทไธสง
106 โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) บ้านเป้า พุทไธสง
107 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) บ้านเป้า พุทไธสง
108 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง
109 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ บ้านแวง พุทไธสง
110 โรงเรียนวัดสระบัว บ้านแวง พุทไธสง
111 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม พุทไธสง พุทไธสง
112 โรงเรียนพุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง
113 โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) พุทไธสง พุทไธสง
114 โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง
115 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุสรณ์ พุทไธสง พุทไธสง
116 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา มะเฟือง พุทไธสง
117 โรงเรียนวัดหงษ์ มะเฟือง พุทไธสง
118 โรงเรียนวัดวงษ์วารี มะเฟือง พุทไธสง
119 โรงเรียนบ้านดอน หายโศก พุทไธสง
120 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ หายโศก พุทไธสง
121 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก หายโศก พุทไธสง
122 โรงเรียนบ้านหนองปุน กระสัง สตึก
123 โรงเรียนบ้านกระสัง กระสัง สตึก
124 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน กระสัง สตึก
125 โรงเรียนบ้านหญ้าคา กระสัง สตึก
126 โรงเรียนบ้านตามา ชุมแสง สตึก
127 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ชุมแสง สตึก
128 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ชุมแสง สตึก
129 โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง สตึก
130 โรงเรียนบ้านสระกุด ชุมแสง สตึก
131 โรงเรียนบ้านเสม็ด ชุมแสง สตึก
132 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก 0447-8376-4
133 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น ดอนมนต์ สตึก
134 โรงเรียนบ้านละกอ ดอนมนต์ สตึก
135 โรงเรียนบ้านนาลาว ดอนมนต์ สตึก
136 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
137 โรงเรียนบ้านโคกอะโตดสาขาบ้านทุ่งวัง ทุ่งวัง สตึก
138 โรงเรียนบ้านหนองครก ทุ่งวัง สตึก
139 โรงเรียนบ้านหนองแวง ทุ่งวัง สตึก
140 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง สตึก
141 โรงเรียนบ้านโนนยาง ท่าม่วง สตึก
142 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ท่าม่วง สตึก
143 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ ท่าม่วง สตึก
144 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าม่วง สตึก
145 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า นิคม สตึก (044) 681029
146 โรงเรียนบ้านสระกอไทร นิคม สตึก
147 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นิคม สตึก
148 โรงเรียนบ้านโคกก่อง นิคม สตึก
149 โรงเรียนสตึก นิคม สตึก
150 โรงเรียนบ้านหัวช้าง นิคม สตึก
151 โรงเรียนอนุบาลทศพร นิคม สตึก 681202
152 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นิคม สตึก
153 โรงเรียนบ้านดงยายเภา นิคม สตึก
154 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ นิคม สตึก
155 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ร่อนทอง สตึก
156 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ร่อนทอง สตึก
157 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ร่อนทอง สตึก
158 โรงเรียนบ้านร่อนทอง ร่อนทอง สตึก
159 โรงเรียนบ้านขาม ร่อนทอง สตึก
160 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ ร่อนทอง สตึก
161 โรงเรียนบ้านปรือเกียน ร่อนทอง สตึก
162 โรงเรียนบ้านจะหลวย ร่อนทอง สตึก
163 โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก สตึก
164 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก สตึก
165 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สตึก สตึก
166 โรงเรียนบ้านสตึก สตึก สตึก (044) 681032
167 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก สตึก
168 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สนามชัย สตึก
169 โรงเรียนบ้านหนองแคน สนามชัย สตึก
170 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย สนามชัย สตึก 044782001
171 โรงเรียนบ้านตาโหงก สนามชัย สตึก
172 โรงเรียนบ้านพงแขม สนามชัย สตึก
173 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สะแก สตึก
174 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สะแก สตึก
175 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สะแก สตึก
176 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สะแก สตึก
177 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สะแก สตึก
178 โรงเรียนวัดบ้านพลับ สะแก สตึก
179 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองใหญ่ สตึก 044783699
180 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน หนองใหญ่ สตึก
181 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่ สตึก
182 โรงเรียนบ้านหนองกับ หนองใหญ่ สตึก
183 โรงเรียนบ้านหนองเชือก เมืองแก สตึก
184 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน เมืองแก สตึก
185 โรงเรียนบ้านหนองดุม เมืองแก สตึก -
186 โรงเรียนบ้านเมืองแก เมืองแก สตึก
187 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก เมืองแก สตึก
188 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เมืองแก สตึก
189 โรงเรียนบ้านขามพิมาย ดงพลอง แคนดง
190 โรงเรียนบ้านป่าหนาม ดงพลอง แคนดง
191 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม ดงพลอง แคนดง
192 โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี ดงพลอง แคนดง
193 โรงเรียนบ้านดงพลอง ดงพลอง แคนดง
194 โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว แคนดง -
195 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สระบัว แคนดง 044 - 630426
196 โรงเรียนบ้านงิ้ว สระบัว แคนดง
197 โรงเรียนบ้านซาด สระบัว แคนดง
198 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง
199 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง
200 โรงเรียนบ้านปอแดง หัวฝาย แคนดง
201 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี หัวฝาย แคนดง
202 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หัวฝาย แคนดง
203 โรงเรียนบ้านหัวฝาย หัวฝาย แคนดง 0828753518
204 โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง แคนดง
205 โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง แคนดง
206 โรงเรียนบ้านโนนกลาง แคนดง แคนดง
207 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ แคนดง แคนดง
208 โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี แคนดง แคนดง
209 โรงเรียนอนุบาลแคนดง แคนดง แคนดง 0-4461-6713
210 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม แคนดง แคนดง